Utmaningar och möjligheter för Fores Hela Sverige.

Som enda tankesmedja i Sverige driver Fores en omfattande verksamhet för att finnas i hela landet. Fores Hela Sverige arbetar aktivt för att koppla ihop landsbygd och storstad, för att forskning och verksamhet finns etablerat i alla landsändar.

I en verksamhet som löper från Umeå till Malmö är det psykiska och fysiska avståndet stort. Att Fores finns över hela Sverige är inte bara en fördel, det innebär också en viss utmaning. Hur ska samtliga inom verksamheten kunna integreras och känna ägarskap av det dagliga arbetet? Ingen ska lämnas utanför informationsflödet, men behöver alla veta allt och är fler mailkedjor verkligen lösningen? Att introducera mer teknik och ännu fler sätt att interagera är inte nödvändigtvis lösningen för en verksamhet som behöver kunna jobba i en fri form.

Tove Mellgren, ansvarig för Fores hela Sverige menar att det ofta är svårare att få kollegorna på kontoret att anamma nya mobila arbetssätt än de medarbetare som sitter ute i landet.

– Det är lätt att tro att personer som befinner sig på distans måste anpassa sig till huvudkontoret. Men den som jobbar på distans ser oftare fördelen med flexibla arbetsmetoder medan den som är van vid traditionella arbetsplatser har det svårare.

Var måste man starta förändringen tror du?

– Det viktigaste är det interna ledarskapet, hur man genomdriver en strukturell förändring, man måste verkligen få med sig alla.

Något som också kommer fram är att gemensamma mål, kontinuerlig kommunikation och en inbyggt rutin är en viktig del för att det nationella samarbetet ska fungera bra.

Vilka fördelar finns det då av att arbeta nationellt? Genom att vara aktiv i hela Sverige får Fores en lokal och regional relevans som annars fattats. Flera projekt pågår mellan de olika noderna, seminarier och samtal anordnas. Fördelarna med decentraliseringen är många.

– Vi har örat mot marken och kan agera snabbt samt plocka upp nya lokala idéer och tankar, säger Magnus Andersson, aktiv i Fores Väst.  

Flera av Fores medarbetare bor även på andra platser runt om i landet. Stefan Larson, programchef för Digitala Samhället är bosatt i Malmö och arbetar även som forskare och lärare vid Lunds universitet.

Vad är det som möjliggör att du som programchef kan vara bosatt i Malmö och vilka positiva resultat kan du se av detta?

– Det blir förvisso en hel del tågresande, men de kommunikationsteknologiska förutsättningarna är trots allt bättre än någonsin, alla behöver inte vara i samma rum fysiskt för att kunna samarbeta.

Stefan menar att det finns flera goda poänger med att samla upp kompetens runtom i landet när det kommer till policyrelevanta områden.

– Min roll som forskare och programchef på Fores är nära knuten till kunskapsinstitutionernas arbete, och vid Lunds universitet, där jag alltså är docent och lektor jämte mitt arbete vid Fores, finns det gott om relevant kompetens att ösa ur.

Trots att Stockholm har de flesta komponenter som Fores arbetar med att sammanföra, – forskning, näringsliv och politik, – så får man inte glömma bort att Sverige är större än så inom alla dessa områden.

Under DistansaDagen den 4 maj kommer noderna delta på distans och via Fores Facebooksida ta del av seminarier och samtal live.

Fores Hela Sverige finns representerade i:

Syd: Mötesplatsen som gör skillnad, Altitude Meetings i Malmö
Väst: Utbildningscentrum för hållbar utveckling, Ekocentrum i Göteborg
Nord: Konsulterna för hållbar utveckling, Esam AB i Umeå

2016 startades ett samarbete med tre lokala verksamheter runtom i landet. Tillsammans med Fores i Stockholm drivs politisk opinion ut i hela landet, detta är Fores Hela Sverige.