Tjänstemännens gränslösa arbetssituation

En "gränslös" arbetssitution där en alltid är kontaktbar,
En ”gränslös” arbetssitution där en alltid är kontaktbar.

 

Unionen har skrivit en studie utifrån en webankät riktad mot tjänstemän inom unionens branscher. Den kallas ”Är gränsen nådd?” och handlar om tjänstemännens gränslösa arbetssituation, där gränserna mellan hemma och jobbet suddas ut.

Utifrån svaren fastslås att många tjänstemän själva måste utforma innehållet i sina uppgifter. Samtidigt brister tidsramarna och det är många som tar med sig arbetet hem.

Mängden feedback anställda får från sin närmsta chef brister sedan i omfattning. Detta kan leda till stress, eftersom det gör det svårare att veta att en som arbetstagare är på väg åt rätt väg, särskilt när verksamheten ständigt förändras och arbetsuppgifterna utformas av arbetstagaren själv. Med osäkerhet och höga krav kan arbetssituationen kännas ohanterlig, vilket gör att denna “gränslöshet” blir extra problematisk.

Screen Shot 2015-04-23 at 13.54.53
Att arbetsbelastningen är rimlig är arbetsgivarens ansvar, och övertidsarbete hemifrån är fortfarande övertid.

Vad gör du för att undvika negativa följder från en ”gränslös” arbetssituation?

Läs hela studien här.