Tävling: Bästa tipset för virtuella möten!

Jobba hemma. Arbeta själv, fika själv, planera själv, lösa uppgifter själv. Kan det inte bli lite ensamt?

Inte alls! För möten, både arbetsmässiga och sociala är bara några knapptryckningar bort. Löftet om virtuella möten, som videokonferenser, har funnits länge. De som försökte sig på videmöten tidigt kan fortfarande vara skadade av teknik som inte fungerade, utrustning som inte passade ihop med mera. Det är faktiskt först nu, med den enkla tekniken, som virtuella möten slagit igenom stort och bara växer. Alla har ett potentiellt möte i fickan i form av sin smarta telefon, läsplatta eller bärbara dator. Det är nu bara upp till oss att använda den på bästa sätt!

”Virtuella Möten – Effektiv Gränslös Kommunikation” (Liber, 2014) är skriven av oss, Lena Lid Falkman – forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, och Tomas Falkman – IT-säkerhetsspecialist med stor vana av att arbeta globalt. Det är den första boken i ämnet på svenska, och den innehåller både forskning, våra egna erfarenheter och fallstudier från sex olika organisationer i Sverige, allt från internationella Microsoft, Rikspolisstyrelsen till en liten ideell organisation. Vi upptäckte att boken behövs, för att samarbeta flexibelt oavsett geografi kan ändra hur vi arbetar, både som företag och som enskilda individer!

Här är några tips kring hur du kan använda just virtuella möten för att arbeta effektivt och flexibelt när du #jobbahemma.

  • Kommunicera om hur ni ska kommunicera! Det finns studier som visar att man kan få lika mycket förtroende för varandra i ett virtuellt team, som i ett fysiskt team. Men det är en annan typ av förtroende som uppstår. Istället för att ni skapar förtroende för att ni gillar varandra socialt, så uppstår istället ett aktionsstyrt förtroende. Det är genom att dina arbetskamrater levererar när de ska och hör av sig när de lovar som gör att du får förtroende för dem. Lösningen för att få virtuella team att fungera är just att kommunicera om hur man ska kommunicera. Hur ofta ska ni höras av? Genom vilka kanaler ska vilken information ges?
  • Leta arbetskamrater efter kompetens – inte geografi! Många arbetsuppgifter idag är komplicerade och kräver samarbete. Därför är det förstås bäst om det är rätt personer med rätt kunskap som löser uppgifterna! Med virtuella möten behöver du inte längre jobba med någon för att de råkar sitta på ditt kontor. Du kan jobba med den i ditt nätverk eller företag som har rätt kompetens, oavsett var i världen personen sitter! Detta kan ändra hur företag rekryterar och hur du tänker kring vem du vill jobba med!
  • Använd flexibla möten! Vi har en föreställning av att sammanträden innebär att man låser in ett gäng människor i ett rum, och att ingen får gå ut förrän mötet är över. Det här är inte effektivt, varken för företaget eller personerna. Om du har ett telefon-, eller ett videomöte, så kan du hålla flera möten i ett! Först kan ni börja mötet internt och förbereda hur ni ska lägga upp det. Därefter kopplas kunder, leverantörer eller andra in i mötet. Uppstår en fråga, behöver ni inte vänta och bordlägga till nästa möte, utan helt enkelt ringa in den som äger frågan, så kommer ni framåt direkt. Efter mötet så de som har något särskilt att diskutera hänga kvar. Med virtuella möten måste inte alla vara med på allt, utan dina möten kan bli mer flexibla och effektiva.

Skriv till jobbahemma@gmail.com med ditt bästa tips kring hur du använder virtuella möten för att bli mer flexibelt i ditt arbete hemifrån! Då har du chansen att vinna boken ”Virtuella Möten”!