Ska du gå hem redan?

Forskare vid centret Work, technology and social change och Arbetsmiljöhögskolan på Lunds universitet driver projektet  Ska du gå hem redan?  om arbetsmiljöer och arbetsvillkor i den rumsupplösta, Internetbaserade och globala arbetsplatsen.

Syftet med projektet är att studera hur gemensamma spelregler vad gäller arbetets rumsliga och tidsliga förläggning framförhandlas, upprätthålls och kommuniceras i en miljö som präglas av otydlighet och gränslöshet.

Enkäten, som besvaras av 400 000 svenskar, ska kartlägga hur arbetstagare förväntas arbeta gränslöst med hjälp av digital teknik. Det ska också undersökas vad denna ”gränslöshet” kan få för konsekvenser för upplevelser av stress och hälsa.

Projektet är finansierat av FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och bedrivs av Mikael Ottosson och Calle Rosengren, båda forskare vid Lunds universitet.

På hemsidan, skadugahemredan.se, sprids forskningsresultat men  fungerar även som ett forum för diskussion och debatt vad gäller frågor som rör arbetsvillkoren i det digitala arbetslivet.