Om DistansaDagen

Digitaliseringen av våra arbetsplatser förändrar sättet vi jobbar på. Samtidigt  försöker skolan hänga med i den snabba kompetensutvecklingen.

Den digitala transformationen ger oss utrymme att tänka om kring hur vi arbetar, hur ledarskap och innovation fungerar och hur organisationer kan se ut. Trots det håller vi oss till gamla modeller: möten runt bord, fasta arbetstider på kontor och visitkort av papper. Mycket av det fungerar fortfarande, men när mötet via länk bryts för femte gången borde vi kanske ställa oss frågan: Vad borde vi förändra och vad borde vi ha kvar?

Skolan försöker utbilda våra barn och unga för den digitala utvecklingen samtidigt som våra äldre får det svårare och svårare att hänga med. Vi är mitt i den digitala transformationen, men vad betyder det, och hur lär vi oss att navigera i den?

Under årets DistansaDag vill utforska vårt beteende i koppling till arbete och digitalisering, vilken typ av kompetens som blir nödvändig för ett effektivt arbetsliv och möjligheterna med en digitaliserad arbetsmiljö.

ett flexibelt arbetsliv