Lunchseminarium: Utbildning, digitalisering och likvärdighet, håller de jämna steg?

Regeringen uttrycker i den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering att Sverige ska vara bäst i världen på att ta till sig digitaliseringens möjligheter samt öka likvärdigheten i skolväsendet. Lärare förväntas lära ut programmering och digital kompetens till elever, och förbereda dem för framtidens arbetsmarknad. Nya ämnesområden som plötsligt blir krav sätter hög press på lärare som redan idag arbetar övertid. Men hur säkerställer man att rätt kompetens fördelas jämnt mellan lärare och elever? Lever den svenska skolan upp till målen i regeringens handlingsplan?

Välkommen till ett lunchseminarium mellan 12.00 – 13.00 om skolans digitalisering och de utmaningar vi står inför.

På scen:

  • Torbjörn Skarin, Ordförande Riksorganisationen för e-kompetens
  • Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan
  • Maria Stockhaus, Riksdagsledamot Moderaterna

Moderator: Karin Nygårds, lärare, författare och programledare.

ANMÄL DIG HÄR!

Detta är en del av DistansaDagen som sker den 4 maj på Tankesmedjan Fores.