LO om distansarbete

Belysning och ergonomi ska vara tillfredställande.
Belysning och ergonomi ska vara tillfredställande.

 

Kurt Junesjö skriver i LOs guide ”Distansarbete, datorer, integritet – handbok för anställda” att arbetsmiljölagen i princip gäller vid hemarbete. Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att bekosta all utrustning som behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett sunt och säkert sätt.

Arbetsskadeförsäkringslagen gäller likaså vid hemarbete, men däremot kan det uppstå bevisproblematik då en försöker avgöra om olyckan skedde under arbete och fritid.

Det finns en god anledning att kolla över kollektivavtalet för att se om detta innefattar distansarbete. Saker som bör kollas över är arbetstidsberäkning, övertidsersättning, arbetstagarens ersättning för arbetslokal, ansvarsreglering för verksamheten, arbetsmiljö liksom kostnader för facklig förtroendeman och skyddsombuds verksamhet vid hemarbete.

Du kan läsa hela handboken här.