Klimatnytta och andra positiva effekter av att jobba hemma

Varför ska du jobba flexibelt den 3 maj? Jo, för att ett flexibelt arbete har många fördelar. När vi planerar dagen efter vår egen rytm kan vi arbeta smartare och minska stress. Med bättre planering kan vi till och med få mer gjort utan att öka arbetsbelastningen eller timmarna i trafiken. Smartare jobb ger oss därför tid över till annat som är viktigt i livet.

Om du jobbar flexibelt bidrar du till att…

minska ditt hems totala utsläpp med upp till 80%

… minska dina transportutsläpp till och från jobbet med upp till 10 kg fossil koldioxid

halvera din vattenförbrukning när mindre kaffe slängs bort, disken blir mindre och dina möten är online

reducera trädskövling avsedd för pappersmassa med 90% genom att skicka dokument online, jobba med USB och använda webbaserade skrivverktyg, kalender, anteckningar

bli lyckligare som följd av att du reser mindre, smartare eller kortare

skapa bättre miljö och luftkvalité runtomkring dig när färre träd huggs ner avsedda för papper, matlagning, transporter och halvfabrikat

spara 57 % el när du jobbar hemifrån jämfört med när du jobbar på en arbetsplats.