Jobba Hemma-succé: 60% minskning av bilen-varje-dag!

Andelen medarbetare på Microsoft som åker bil till jobbet fem dagar i veckan har minskat med 60 % på tre år, och nästan var tredje medarbetare jobbar hemma minst en dag i veckan. Med Jobba Hemma-dagen den 5 maj ska exempel som dessa bli vanligare.

Andelen medarbetare på Microsoft som tar bilen till jobbet varje arbetsdag är nu 26%, jämfört med 65% år 2011, en minskning med 60%. Även vintertid är andelen som arbetspendlar med bil fem dagar i veckan bara 29%. Samtidigt anger 24% av medarbetarna att de arbetar hemma en dag per vecka och 8% två dagar i veckan, allt enligt analysföretaget CERO som gjort en opinionsundersökning nu och 2011.

Microsoft i Kista har arbetat aktivt med att etablera ett nytt och mer dynamiskt arbetsliv. Efter tre år är effekterna tydliga; medarbetarna arbetar mer distans, åker mer kollektivtrafik och tar inte lika ofta bilen.

– Att använda videomöten istället för att ta bilen eller flyget minskar både vår klimatpåverkan och våra resekostnader – en win-win lösning!, säger Heléne Lidström som är ansvarig för Det Nya Arbetslivet på Microsoft.

Microsoft tog 2012 initiativ till Jobba Hemma-dagen,då företag och organisationer gör gemensam sak för ett mer flexibelt arbetsliv och att lyfta digitaliseringens möjligheter att bidra till ett bättre klimat.I år har Microsoft lämnat över rodret för Jobba Hemma-dagen till tankesmedjan Fores men fortsätter som deltagare. Jobba Hemma-dagen anordnas den 5 maj.

– Att stora arbetsgivare som Microsoft uppmuntrar sina medarbetare att minska sina arbetsresor är en viktig insats för ett bättre klimat och för att ge människor större frihet att välja den plats och det sammanhang där arbetet fungerar bäst, säger Rikard Linde, programchef för det Digitala Samhället på tankesmedjan Fores.

Den som jobbar en dag i veckan hemma minskar sina arbetsresor med 20 %, vilket är bra för klimatet och luftkvaliteten, samtidigt som trängseln i trafiken minskar.

– Många känner viss stress över att inte vara på plats på kontoret, men när vi jobbar hemma så minskar resetiden och vi får mer tid över både till arbete och fritid. Många av våra medarbetare uppskattar att kunna jobba på distans, säger Heléne Lidström.

Vill du ha våra utskick?