Hoffice, lösningen på ett problem

Fler och fler arbetar på distans som ett resultat av omfattande digitalisering. Trots detta lever gamla modeller kvar kring hur man ska arbeta. Hoffice blev lösningen på problemet.

 

Redan 2014 meddelade SCB att 51% av alla företag har anställda som arbetar hemifrån, samtidigt förutspås det att andelen digitala nomader kommer öka till ca en miljard världen över år 2035

Vad gjorde att Hoffice blev ett svar på den problematik du såg bland frilansare och distansarbetare?

– Efter att jag drivit Hoffice ett tag märkte jag att många personer hade liknande typer av utvecklingsbehov. Många kände att de hade svårt att prioritera vad de skulle göra, få rätt saker gjorda och kände sig stressade.

Chritsofer bestämde sig då för att anordna Hoffice dagar där man gav möjlighet att  fördjupade sig i ett relevant ämne som intresserade deltagarna, bland annat anordnade man en kurs i “getting things done” metodiken.

– Jag tycker det är en av de mest fantastiska sakerna som Hoffice visat, att vi kunde starta och driva en kurs utifrån gemensamma behov, som en slags decentraliserad HR-avdelning.

”Känslan av att lära sig tillsammans, att upptäcka behov och analysera dem tillsammans, ett långsiktigt arbete som jag tycker varit en av de största framgångssagorna hittills.”

 

Hur har detta påverkat de som kommer till ett Hoffice?

Många människor känner ett väldigt stöd av att reflektera kring sina arbetsprocesser tillsammans vilket gör att de börjar arbeta på ett sätt som är mer förenligt med hur de vill leva sina liv. Man får en tydligt definierad arbetsdag där man sätter rimliga krav på sig själv. På grund av det här får mer saker gjorda, rätt saker gjorda, vilket leder till mindre stress i livet. Vi tar även hand om oss själva och orkar mer genom att lägga in korta pauser av fysisk aktivitet som gör att man lämnar arbetsdagen med energi.

Stress, svårighet att prioritera och långa arbetsdagar är utmaningar många hamnar i som distansarbetare. Hur har Hoffice varit en lösning på detta?

Hoffice gör att man blir mindre ensam, känner ett stöd från de andra. Sen har vi ju också den professionella aspekten, att gå på ett Hoffice är nog 30 gånger så effektivt som att gå på ett nätverksmingel där man lite krampaktigt försöker skapa kontakt med varandra. Vi lär känna varandra på ett mer naturligt sätt och vill på så sätt hjälpa varandra. Hoffice är som en liten inkubator för positiva samarbeten.

Vad är det som gjort detta möjligt hos Hoffice?

En viktig aspekt är att vi inte gjort Hoffice till ett kommersiellt projekt. Att bli hembjuden på ett Hoffice är som att få en gåva där alla tillsammans är ansvariga för att skapa en positiv arbetsdag. Genom att vi berättar om oss själva och de utmaningar vi kämpar med så skapas en känsla av generositet och öppenhet. Genom detta så kan människor självorganisera på ett helt annat sätt än om vi skulle vända oss till en person som är ansvarig och får betalt.

Avslutningsvis, om du kunde ge tre tips till den som arbetar på ett vanligt kontor, vad skulle det vara?

  • Ta regelbundna pauser.
  • Boka in regelbunden reflektion.
  • Hitta något att fira tillsammans med dina arbetskamrater varje dag.

Christofer Gradin Franzén är legitimerad psykolog och en av grundarna till Hoffice, en idé som spridit sig världen över, bland annat till Kanada, Turkiet och Brasilien, 

Så fungerar Hoffice: