Hoffice jobbar hemma alla dagar!

hoffice

Att arbeta på Hoffice är att arbeta hemma tillsammans med andra. På Hoffice använder vi oss av stödjande sociala strukturer som både gör det enklare för oss att få saker gjort och att möta våra behov av gemenskap, fysisk aktivitet och återhämtning. Det är alltid gratis att gå på Hoffice, då värdarna öppnar sitt hem som en gåva till andra som också delar behov av gemenskap och struktur. Att grunden för alla Hoffice vilar på en gåvoekonomi bidrar tillsammans med strukturen till att det ofta uppstår en varm och stödjande stämning som tyvärr är ovanlig i vårt samhälle idag.

Läs mer på: www.Hoffice.nu