Du har planterat ett träd – och sått ett frö…

När du jobbar flexibelt slår du ett slag för dig själv, din arbetsplats och för alla runtomkring dig. Så enkelt är det faktiskt. När vi jobbar smartare är vi effektiva, reser mindre eller bättre och endast när ett online-möte inte är ett alternativ. Med en flexibel, smart arbetsdag har du möjlighet att jobba bredvid någon vi aldrig mött, eller ta ett extra möte istället för att resa till och från kontoret.

Stora delar av vår arbetsmarknad kräver inte konkret kontorsutrymme, åtminstone inte 5 dagar i veckan, 8 timmar per dag. Om du väljer att arbeta hemifrån 2 dagar i veckan kan du minska dina utsläpp från bilkörande med 20 %, alltså med lika stor andel som vägtrafikens utsläpp har minskat totalt sedan 1990.

Studier av Karlstad universitet och Västtrafik visa på att vi blir lyckligare av att resa smartare, kortare eller tillsammans. Gröna resor i kollektivtrafiken, på cykeln eller promenaden gör oss gladare och stressnivån sjunker.

Att jobba online medför många fördelar men ändrar också förutsättningarna för vårt arbete. Vi möts ständigt av information på nätet, och hur går vi hem från jobbet om vi redan är hemma? Läs gärna Rikard Lindes krönika på jobba-hemma.se/ditthem

Klimatpåverkan orsakad av avskogning och utarmning av skog är lika omfattande som trafiksektorns totala utsläpp, eller EU:s utsläpp alla kategorier. Genom små förändringar i vardagen kan företag och privatpersoner få träden att växa. Printa mindre, res mindre, skippa matlådan i papp och sprid fördelarna med ett flexiblare arbetsliv till vänner, arbetsplats och grannar. Din flexibla arbetsdag är ett nysått frö för en hållbar framtid – både för klimatet, och för din vardag.

I år bidrar du med dubbel klimatinsats! För varje person som jobbar flexibelt den 3 maj planterar Fores ett träd.