Frukostseminarium: Den digitala organisationen, hur gör man?

Den digitala transformationen ger oss utrymme att tänka om kring arbete, hur ledarskap och innovation fungerar och organisationer kan se ut. Vi blir effektivare, mer kreativa och vårt distansarbete gynnar miljön. Trots det håller vi ofta fast vid gamla rutiner: – möten runt bord, fasta arbetstider på kontor och visitkort av papper. Mycket av det fungerar fortfarande, men när webbmötet strular för femte gången borde vi kanske ställa oss frågan: – Vad borde vi förändra och vad ska vi hålla fast vid? Går det att göra digital samverkan både mänsklig och hållbar – och hur gör man i så fall?

Välkommen till frukostseminarium mellan 09.00 – 10.00 om digital transformation av arbetsplatser och organisationer, hur vi bör se på vår plats som anställda och chefer i det nya digitala landskapet.

På scen:

  • Peter Arnfalk, Konsult REMM och Forskare, Lunds Universitet
  • Mille Beckman, Affärsutvecklare Telia
  • Anette Hallin, Forskare Mälardalens Högskola
  • Lena Lid Falkman, Forskare Handelshögskolan Stockholm

Moderator: Robin Vetter, assisterande programchef Digitala Samhället, Fores

ANMÄL DIG HÄR!

Detta är en del av DistansaDagen som sker den 4 maj på Tankesmedjan Fores.