Dagens meta: digitala nomader

Min fasta telefon vid Lunds universitet är kopplad till min mobil, och ofta märker inte den som ringer det fasta numret att vidarekoppling sker. Det betyder att de tror att de pratar med någon som befinner sig i Lund, när jag i själva verket kan befinna mig var som helst.

Det hände förra året, när jag var gästforskare i Honolulu vid University of Hawaii. En journalist från Blekinge Läns Tidning ringde från Karlskrona till Lund för att få tag i en digitaltillvänd forskare för att ställa några frågor om vad hon kallade “digitala nomader”, dvs. folk som av olika anledningar valt att inte spendera ett arbetsliv knutet till en specifik plats. Folk som därmed utnyttjar digitalisering och internet på ett sätt som möjliggör en mindre geografiskt bunden tillvaro.

Samtalet kopplades vidare från Lund till Honolulu utan att journalisten märkte det, och jag svarade. Det var kväll för mig, i en helt annan tidszon i hennes blekingska morgon på BLT-redaktionen.

– “Känner du till uttrycket ‘digitala nomader’”, frågade hon.

Och visst uppstod en viss förvirring och efterföljande skratt när det gick upp för henne var jag befann mig. Samtidigt satte det också fingret på hur geografiskt flyktiga och fria vi kan vara när det gäller många av yrkena i den s.k. kunskapsintensiva sektorn.

Jag arbetade förvisso oerhört fysiskt närvarande på universitetet i Honolulu, men samtidigt också mycket med kollegor och samarbetspartners i Sverige via de tekniska hjälpmedel som står till buds. Smidiga och integrerade chattjänster, videosamtal, delade arbetsytor, delade mappar och IP-baserad telefoni (för att undvika hiskeliga minutdrivna kostnader i traditionella telefoniupplägg).

Så, efter den första överraskande minuten bytte vi samtalsmedium till att ha ett samtal över internet och genomförde en intervju om digitala nomader. Vi diskuterade frågor om arbetsplatsens vara eller inte vara – om för- och nackdelar med fysiska respektive digitala möten och arbetsprocesser i ett digitaliserat arbetsliv.

Stefan Larsson är docent i teknik och social förändring och delar sin arbetstid mellan att vara forskare vid tankesmedjan Fores och att vara forskare vid och föreståndare för Lunds universitets internetinstitut (LUii).